HET IS DE HOOGSTE TIJD OM UW

PERSONEELSKOSTEN TE VERLAGEN!

LOONKOSTENBESPARING

Softbrick is al 20 jaar toonaangevend in de wereld van Workforce Management Solutions. Softbrick ontwikkelt en levert software voor de retail, industrie, logistiek en dienstverlening. Meer dan 200.000 mensen worden dagelijks gepland en geregistreerd met de oplossingen van Softbrick. Het voordeel voor de klant is loonkostenbesparing door een efficiëntere inzet van resources op de werkvloer. Vanwege een uitgekiende manier van budgetteren, normeren, roosteren, personeelsplanning en tijdsregistratie is het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek grip te krijgen op de organisatie en de kosten.

WILT U WETEN HOE U MET SOFTBRICK KUNT BESPAREN OP LOONKOSTEN?

Onze oplossingen

WFM Retail
WFM Retail

Met onze Retail Workforce Management oplossingen en retail specialisten helpt Softbrick, bij een kosten effectieve en efficiënte inzet van uw medewerkers in zowel de winkels als het distributiecentrum.

WFM LOGISTICS
WFM LOGISTICS

Logistiek is een essentiële schakel in de supply chain waarbij service en kosten bepalende factoren zijn. Softbrick Workforce Management voor logistiek maakt o.b.v. actuele data uit het WMS een optimale planning gedurende de dag.

WFM INDUSTRY
WFM INDUSTRY

Industriële bedrijven krijgen door de totaaloplossing van Softbrick meer controle over hun loonkosten en zien een verbetering van de productiviteit. Softbrick WFM sluit naadloos aan op alle ERP, HR- en Payroll systemen.

WFM HOSPITALITY
WFM HOSPITALITY

Voor Steward, Event & Horeca Planning biedt Softbrick Workforce Management Solutions ook de juiste oplossing. Zijn er voldoende stewards en hostesses aanwezig bij een concert of voetbalwedstrijd?

Een aantal klanten die u zijn voor gegaan

Voordelen

 • Verhogen productiviteit medewerkers door betere planning
 • Besparen tijd van management op controles / goedkeuringen verlofaanvragen/overwerk
 • Tevredenheid en behoud van personeel door accurate uren registratie en verloning
 • Inzicht in personeel en kosten
 • Beslissingen maken op basis van accurate data
 • Verbeterde klanttevredenheid
 • Automatische verwerking uren volgens CAO en wetgeving
 • Minder administratie en besparing op personeelskosten.

TOTAALOPLOSSING VOOR WORKFORCE MANAGEMENT

Organisaties kunnen bij Softbrick terecht voor een totaaloplossing voor Workforce Management die concernbreed en internationaal kan worden ingezet met de verschillende geldende cao’s. De branchespecifieke kennis die wij door de jaren heen hebben opgebouwd, is direct doorvertaald naar onze producten. Daarom zorgt onze software voor een merkbare verbetering van uw bedrijfsprocessen en een significante besparing op uw personeelskosten.

0
Aantal klanten
0
Dagelijks geplande medewerkers
0
Besparing in uren HR per jaar
0
Besparing in kosten per jaar

FUNCTIONALITEITEN

TOEGANGSCONTROLE | ACCESS CONTROL
Access Control

Access Control

Op eenvoudige en heldere wijze toegang aan bezoekers en medewerkers verlenen op verschillende locaties en daarbij gelijk de tijdsregistratie doen? Bereik meer efficiency.

URENREGISTRATIE | TIME & ATTENDANCE
Time & Attendance

Time & Attendance

Urenbriefjes die zoek raken, onoverzichtelijke spreadsheets en handmatige invoer van uren zonder koppeling naar een salarispakket… Met Softbrick is dit allemaal verleden tijd!

ROOSTEREN | STAFF PLANNING
Staff Planning

Staff Planning

Geen overzicht over het personeel dat werkzaam is op de verschillende locaties? Is het plannen van de medewerkers lastig en tijdrovend, en de registratie achteraf niet foutloos?

BUDGETTEREN EN NORMEREN | FORECASTING
Forecasting

Forecasting

Wilt u meer sturing aan uw personeelsplanning geven? De juiste persoon met de juiste kwalificaties, op het juiste moment op de juiste (werk)plek, daar draait het om!

DAGPLANNING | INTRA DAY SCHEDULING
DAY PLANNING

DAY PLANNING

Heeft u op de dag zelf te maken met sterk wisselende capaciteitsvraagstukken, bijvoorbeeld wanneer er in de ochtend veel vrachtwagens het depot moeten verlaten en daar veel personele inzet bij nodig is?

EMPLOYEE DATA
Employee Data

Employee Data

Zijn uw managers zelf verantwoordelijk voor de administratie van hun vestiging, afdeling of winkel, en voor het beheren van personeelsgegevens?

EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS)
Employee Self-Service (ESS)

Employee Self-Service (ESS)

Wilt u uw medewerkers meer inzicht en verantwoordelijkheid geven in roosters, overzichten, verlofaanvragen en vakantiesaldi, zodat ze meer verantwoordelijkheid krijgen?

ORDERTIJD REGISTRATIE | JOB CONTROL
Job Control

Job Control

Wilt u eenvoudig de werk- en doorlooptijd op orders en bewerkingen registreren, rekening houdend met de capaciteiten van mensen en machines?

PROJECT REGISTRATIE | PROJECT CONTROL
Project control

Project control

Wilt u de meest cruciale factoren binnen projecten – tijd en geld – op een goede manier beheren? En het project op alle fronten volledig beheren?

 • Ik kan direct ingrijpen bij wijzigingen. Onze productiviteit en efficiëntie zijn sterk verbeterd.

 • Gebruik van Softbrick WFM resulteert in: Direct inzicht, proactief kunnen sturen op de personele bezetting en direct besparen op loonkosten door gegarandeerd de meest efficiënte inzet van personeel!

 • Onze auto’s vertrekken nu altijd op tijd. Dagplanning geeft goed inzicht in hoe de bezetting er per tijdsvak op een dag uit ziet.

 • Onze medewerkers zijn op de juiste plek op de juiste tijd. Geen discussie over de planning. Rust op de werkvloer.

 • Wij besparen veel tijd op administratieve werkzaamheden en ik kan direct ingrijpen

NIEUWS