WFM HOSPITALITY

Tegen een relatief bescheiden investering per maand kan de Softbrick WFM Hospitality solutions worden toegepast. Deze oplossing zorgt voor een efficiënte manier van werken en een optimale update 2017-01-18 inzet van personeel. De Hospitality kenmerkt zich door ambulante krachten, die veel administratieve handelingen vereisen in geval van een oproep en verlof-/ziektemeldingen. Softbrick heeft hiervoor de Employee Self Service app ontwikkeld, waardoor medewerkers deze zaken zelfstandig kunnen regelen door middel van de app.

WFM Hospitality voordelen
apple-icon-57x57 Verhoging productiviteit medewerker door optimale planning
apple-icon-57x57 Inzicht in te verwachten en gemaakte personeelsbezetting
apple-icon-57x57 Automatische verwerking uren volgens cao en wetgeving
apple-icon-57x57 Beslissingen kunnen maken op basis van accurate data
apple-icon-57x57 Via smartphone verlofaanvragen, roosters bekijken, etc.
apple-icon-57x57 Gebruiksvriendelijke en intuïtieve grafische userinterface

PSV maakt al jaren met grote tevredenheid gebruik van de Softbrick Steward- & Eventplanning. Waar voorheen alles via handmatige invoer werd bijgehouden, worden de bijna 500 personeelsleden nu in Softbrick gepland en vinden verder alle berekeningen automatisch plaats. Iedere wedstrijd en evenement worden er door PSV kosten bespaard.

Softbrick Workforce Management Hospitality toont zowel vooraf als tijdens én achteraf de kosten per persoon, afdeling, sector of uw totale organisatie. Zodat u altijd direct kunt sturen op uw loonkosten zonder dat dit ten koste gaat van uw kwalitatieve bezetting.

Voorbeelden van Hospitality klanten van Softbrick zijn: Accor Hotels, Technopolis en Het Rijk Golfbanen.

Wilt je weten welke voordelen Softbrick kan bieden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op: T: (0)345 473 259 of stuur een email naar sales@softbrick.nl.