We hebben ‘m!
Het management systeem van Softbrick is vanaf oktober 2018 officieel ISO 27001 gecertificeerd. Met deze certificering laat Softbrick zien dat wij voldoen aan de meest recente vereisten op het gebied van informatiebeveiliging.

De voordelen; voor u en voor ons
• Een veilige organisatie, getoetst door een internationale norm
• Duidelijke werkwijzen voor onze klanten én voor onze medewerkers
• Veilige omgang met persoonsgegevens, in lijn met recente wetgeving
• Zekerheid van veilige producten
• Gegarandeerde continuïteit
• Voorbereid op mogelijke risico’s
• Overzicht binnen de organisatie; mens en systeem zijn in beeld

Wat is een ISO certificering?
ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm en stelt eisen aan de informatiebeveiliging binnen een organisatie.
Middels een jaarlijkse controle (de audit) wordt gecontroleerd hoe de vereiste maatregelen zijn geïmplementeerd, of dit voldoet aan de norm én of er verbeteringen zijn aangebracht.

Voor de certificering is de scope erg belangrijk: een ISO certificaat kan bijvoorbeeld uitgereikt worden voor één of meerdere afdelingen of producten. Wij hebben gekozen deze certificering zo breed mogelijk in te zetten, wat betekent dat naast onze organisatie ook onze WFM oplossing gecertificeerd is voor ISO 27001.

Waarom nu?
De verdere digitalisering van onze samenleving – en daarmee samenhangend de veranderende wetgeving zorgt ervoor dat het beveiligen van informatie voor Softbrick prioriteit blijft.

Met een ISO 27001 certificering kan Softbrick doeltreffend laten zien dat wij aan de meest recente en beproefde maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging voldoen. Iets wat we al jaren deden is nu eindelijk geformaliseerd in een certificering.