KERNWAARDEN

ONS DNA

Innovatief
Een van de kernwaarden van Softbrick is dat wij initiatiefrijk en ondernemend zijn in het ontwikkelen en leveren van branchegerichte totaaloplossingen en we spelen proactief in op kansen uit de markt.  Wij vinden altijd oplossingen voor elkaar en voor onze klanten.

Klantgericht
Het nakomen van beloftes; doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, vormt de basis voor een duurzame relatie met onze klanten zowel intern en extern. Hierdoor zijn we persoonlijk betrokken bij onze klanten en streven naar betrouwbare oplossingen en relaties.

Verantwoordelijk
Wij zijn betrouwbaar en aanspreekbaar. Wij vinden het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen voor blijvend resultaat en wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.

Ambitieus
Het motiveert ons om de beste te zijn in alles wat we doen, hierdoor zijn we ambitieus in ons werk. En dit doen wij voor elkaar en voor onze klanten.

Professioneel
Met een hoge mate streven we naar professionaliteit en stellen ons zelf tot doel elke dag eerlijk, integer, en met respect samen te werken als 1 team.