ASML

OPDRACHTGEVER: ASML
CONTACTPERSOON:
Mark Hardiek – Employee Benefits Expert
PROJECT: URENBANK

VRAAGSTELLING:
ASML werkt met zeer hoog gekwalificeerd personeel. Het duurt ongeveer vier jaar om iemand op te leiden tot bijvoorbeeld Customer Service Engineer. Wanneer het een periode wat minder druk is, is het absoluut niet wenselijk om mensen die net twee jaar in opleiding zijn, te laten gaan. ASML werkt daarom met variabele werktijden. Als er minder opdrachten zijn, werken mensen met een minimum van 34 uur per week. Bij grote drukte kan het aantal uren oplopen tot maximaal 45 uur per week. De bandbreedte aan uren die hier tussen zit, wordt bij ASML weg geschreven in een zogenaamde Urenbank.

OPLOSSING
Softbrick heeft het volledige proces rondom de registratie van uren geautomatiseerd. Het systeem is ingericht volgens de voor ASML geldende CAO, wet- en regelgeving en er zijn interfaces gerealiseerd met SAP, HR en het salarisprogramma euHReka van NGA NorthGate Arinso.

“Medewerkers registreren hun uren op verschillende manieren,” aldus Mark Hardiek. “Er hangen Kaba terminals voor tijdregistratie op onze locaties waarop medewerkers kunnen in- en uitklokken, maar de verbijzondering van uren kan ook gedaan worden via de PC met de Softklok en via Employee Self-Service van Softbrick.”

BEHAALDE DOELEN:
Een werknemer spaart zijn plusuren op in een potje; de Urenbank. Bij minderwerk kan hij weer putten uit deze uren. Een heel ingewikkeld proces dat ook veel flexibiliteit van onze medewerkers vraagt. Iemand accepteert het lastig als hij bij drukte weken achter elkaar meer uren dan normaal moet maken. Hier moet iets tegenover staan. Samen met Softbrick is een soort marktplaats van diensten ontwikkeld. Medewerkers kunnen hier bijvoorbeeld van shift ruilen. Daarnaast kan een leidinggevende in de gaten houden of de bezetting nog steeds naar behoren is en waar nodig bijsturen.

ASML heeft de beschikking over een uitermate flexibel Workforce Management systeem waarin Employee Self-Service een steeds belangrijkere rol speelt. Als één van de vooruitstrevende bedrijven op dit gebied, is tijdregistratie inmiddels veel meer dan alleen maar klokken.

Meer weten over onze Workforce Management Software oplossingen?