BCC

OPDRACHTGEVER: BCC
CONTACTPERSOON:
Kees Vogelaar – Manager Central Store Operations
OPLOSSING: SOFTBRICK WFM RETAIL – ON-PREMISE

VRAAGSTELLING:
Hoe kunnen we een betere flexibilisering van het personeel, een besparing op de loonkosten en een optimalisering van de medewerkers- en klanttevredenheid realiseren?

OPLOSSING:
BCC gebruikt de volledige retailfunctie van Softbrick: van normeren tot aan verloning. Er is een verdeelsleutel samengesteld die ervoor zorgt dat, filiaalmanagers op basis van de budgetten voor loonkosten een ideale bezetting kunnen realiseren. Winkels mogen zelf bepalen in hoeverre ze deze verdeling als leading zien. Ze budgetteren op omzetten, conversie en bezoekersaantallen.

Door de strakke projectleiding, is het BCC gelukt om in drie maanden live te gaan! Kees Vogelaar: “We hebben de implementatie als moment aangegrepen om ook de CAO te herinrichten. Het systeem heeft ons geholpen een uniforme bepaling van de CAO vast te stellen, die geen ruimte meer geeft om te marchanderen met regels. Nieuwe medewerkers kunnen na een paar keer meekijken zelf met het systeem aan de slag. Dit zegt veel over de intuïtieve werking van Softbrick.”

BEHAALDE DOELEN:
Met het systeem bespaart BCC 4000 mensuren per jaar. Bovendien is de conversie aanzienlijk gestegen door de juiste personele bezetting op het juiste moment. Voorheen werkte BCC voor registratie en planning met Excel. Op het hoofdkantoor moesten alle afzonderlijke Excel sheets uitgeprint worden en moest HR handmatig de correcties doorvoeren. Door het werken met Softbrick worden ook fouten voorkomen door een directe interface met het salarispakket van ADP.

“De overheadkosten zijn omlaag gegaan, ze werken niet meer met losse briefjes en ze kunnen nu beter plannen en personeel inzetten. De besparing is met name op overwerk significant en op conversie flink gestegen. Dit komt door de juiste personele bezetting, op het juiste moment.” verklaart Kees Vogelaar.

WAT ZIJN KRITISCHE SUCCESFACTOREN VOOR EEN SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE?
Kees Vogelaar geeft het volgende advies: “allereerst moet je zelf de regie in handen houden. Stel een projectmanager aan met een ruime beslissingsbevoegdheid, zodat het project niet onnodig vertraagd wordt. Een gedegen voorbereiding is cruciaal. Betrek verschillende lagen van de organisatie bij het traject, laat medewerkers wennen en zorg voor draagvlak. Tot slot: zorg voor goed en veelvuldig contact met de interne en externe projectleider.”

Volgens een ‘train de trainer’-programma heeft BCC alle filiaalmanagers opgeleid. “Binnen twee tot drie uur hebben gebruikers Softbrick door. Het systeem is zó eenvoudig en je kunt weinig fout doen,” zegt Kees Vogelaar. “We hebben nu geen opleiders meer nodig. Op het moment dat er een nieuwe medewerker in dienst treedt, kijkt hij of zij een paar keer mee met een collega en dan kunnen ze starten. Dit zegt veel over de intuïtieve werking van Softbrick.

0
MEDEWERKERS
0
BESPARING IN UREN PER JAAR

Meer weten over onze Workforce Management Software oplossingen?