Intratuin

OPDRACHTGEVER: Intratuin
CONTACTPERSOON:
Christian den Brok – Hoofd P&O
OPLOSSING: SOFTBRICK WFM RETAIL – SAAS

VRAAGSTELLING:
Hoe krijgen we precies inzicht in welke werkzaamheden en taken er in de winkels zijn, zodat we geen gebruik meer hoeven te maken van uitzendkrachten, zonder dat er uren onnodig verloren gaan?

OPLOSSING
Met Softbrick WFM Retail en de functionaliteit Forecasting (Budgetteren en Normeren) kan binnen de personeelsplanning software een nog nauwkeurige ureninzet bepaald worden. Basisgegevens die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn bijvoorbeeld omzetgegevens, bezoekersaantallen – of in het geval van Intratuin Malden – op basis van colli. “Wij budgetteren op basis van omzet en colli. Bij het normeren op basis van colli hebben we o.a. de duur van de werkzaamheden gemeten. De omzetgegevens hebben we bepaald aan de hand van historische gegevens aangevuld met een geprognosticeerde procentuele omzetstijging.” aldus Christian den Brok.

Personeelsplanning kan op verschillende niveau’s binnen het Softbrick systeem. Intratuin Malden plant het personeel niet alleen op basis van colli, uren, loonkosten en normen maar zelfs op taakniveau. Het resultaat is een optimale personele bezetting met behoudt van de ideale servicegraad in de winkels. Bovendien wordt nu een duidelijke sturing gegeven aan planners én medewerkers.

BEHAALDE DOELEN:
“We maken met deze tool overzichtelijk voor onze planners, hoe de planning er precies uitziet en waar zij de grens overschrijden. Ook geven we ze met deze tool informatie over hoe zij moeten plannen. Want eigenlijk is het zonder deze tool natte vinger werk. Daarnaast kunnen we verantwoorden waarom we bijvoorbeeld extra uren hebben gemaakt. We hebben veel te maken met seizoensloop en het weer”.

Intratuin gebruikt Softbrick WFM om het loonkostenpercentage in de hand te houden. De vestiging Nuenen heeft in een jaar 6000 minder manuren ingezet, tegen een omzetstijging van 4%. Daardoor daalde de loonsom met 1,2% ten opzichte van de omzet. Een flinke besparing dus!

WAT ZOU JE ANDERE RETAILERS AANBEVELEN?
Softbrick WFM geeft je meer inzicht in uren en kosten. Doordat je meer grip hebt op de ureninzet, voorkom je dat de personeelskosten uit de hand lopen en levert het Intratuin een indirecte kostenbesparing op. En niet onbelangrijk; het zorgt ervoor dat de juiste mensen, met de juiste kwalificaties aanwezig zijn in de winkels.”

“Ik zou het systeem aanbevelen aan iedere retailer, groot of klein. Het is heel eenvoudig om te zeggen, we zijn open dus we zetten 3 man in de winkel. Maar door het hele jaar heen, heeft niemand dezelfde werkdruk. Iedereen heeft te maken met pieken en dalen.

0
MEDEWERKERS
0
BESPARING IN UREN PER JAAR

Meer weten over onze Workforce Management Software oplossingen?