Retail, Hospitality, Industry, Logistics, softklok, Personeelsplanning

PERSONEELSPLANNING / STAFF PLANNING

Geen overzicht over het personeel dat werkzaam is op de verschillende locaties? Is het plannen van de medewerkers lastig en tijdrovend, en de registratie achteraf niet foutloos?

Softbrick biedt uitkomst
De staff planning software houdt rekening met diverse roosters, feestdagen, afwezigheden, vraag, aanbod, bezettingsgraad, in- en uitlenen, over- en onderplanning en geschikte vervanging bij afwezigheid. Bij het in- en uitleen tussen verschillende locaties, zorgt Softbrick uiteraard voor automatische doorberekening op de juiste kostenplaats. Uw personeelsplanning met Softbrick betekent dus fors besparen op tijd en geld!

Brochures

Meer weten over onze Workforce Management Software oplossingen?

ALLE FUNCTIONALITEITEN: