Poiesz Supermarkten

OPDRACHTGEVER: Poiesz Supermarkten
CONTACTPERSOON:
Nico Visser, Hoofd Planning & Bedrijfsbureau
OPLOSSING: SOFTBRICK WFM LOGISTICS

VRAAGSTELLING:
Het distributiecentrum van Poiesz Supermarkten is een volcontinue bedrijf. De vrachtwagens bevoorraden dagelijks meerdere keren de ruim 60 winkels. In de winkels en het distributiecentrum wordt al jaren gepland met Softbrick WFM. Om geen capaciteit in het distributiecentrum verloren te laten gaan, bestaat er een voorkeur om de planning in de lopende week nog scherper te krijgen.

OPLOSSING:
In samenspraak met een aantal andere klanten, heeft Softbrick een User Group Logistiek opgezet. In een aantal bijeenkomsten zijn de wensen in kaart gebracht om, naast de standaard weekplanning, ook op de dag zelf aanpassingen door te voeren in de personeelsplanning. Inmiddels maakt Poiesz gebruik van de zogenaamde module Intra-Day Scheduling (Dag Planning). de weekplanning blijft, maar er is nu een extra mogelijkheid om de dag in 4 blokken te verdelen en op basis van input vanuit verschillende systemen de planning aan te passen.

BEHAALDE DOELEN:
Als er in het WMS bijvoorbeeld gesignaleerd wordt dat het aantal colli op een afdeling niet gehaald wordt, kan er personeel bijgeschaald worden. Nico Visser: “Als we op basis van de weersvoorspelling zien dat er een zomerse dag komt, weten we dat de vraag naar ijs en producten voor de barbecue groter wordt. Op basis van deze informatie zorgen we ervoor dat op die afdelingen in het distributiecentrum meer personeel ingezet wordt.”

“Alle vrachtwagens zijn voorzien van een boordcomputer. Als een vrachtauto vertraging oploopt, kunnen we op basis van die informatie ook de planning aanpassen” verteld Nico.

Meer weten over onze Workforce Management Software oplossingen?