Bij Softbrick respecteren wij de privacy van iedereen die in contact met ons komt. Wij zullen er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Softbrick met persoonsgegevens omgaat.

Website
De persoonsgegevens op softbrick.nl en softbrick.support worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Softbrick. Softbrick vindt de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van de websites softbrick.nl en softbrick.support erg belangrijk. Persoonsgegevens van bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd.
De door u op softbrick.nl en softbrick.support gedeelde gegevens worden alleen verwerkt voor het kunnen afhandelen van uw vragen en klachten met betrekking tot Softbrick.

Klikgedrag
Op softbrick.nl en softbrick.support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Softbrick de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Softbrick haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
• Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is.
• Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.
Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat mogelijk niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites
Op softbrick.nl en softbrick.support zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Softbrick draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Online Succes
Softbrick gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Softbrick heeft. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of ebook.

Uw Online Succes profiel is uniek voor Softbrick. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Softbrick. U kunt te allen tijde uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert.

Verzoek tot inzage
Om u inzicht te kunnen bieden in de gegevens die wij van u opslaan en registreren, kunt u via deze link een verzoek indienen tot inzage van genoemde gegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Op softbrick.nl en softbrick.support worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Softbrick een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Cookies hebben een belangrijke functie bij het goed weergeven van de website en zorgen ervoor dat uw bezoek aan de website eenvoudiger is. Wanneer u bijvoorbeeld commerciële informatie aanvraagt op de website, dan hoeft u uw gegevens slechts eenmaal in te voeren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden gebruik kunt maken of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om aan Softbrick te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.
Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Softbrick uw gegevens niet mag verwerken, kunt u Softbrick verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Softbrick laat u binnen vier weken weten in hoeverre aan uw verzoek voldaan kan worden. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Softbrick een legitimatie aan u vragen.

Stuur uw verzoek aan Softbrick o.v.v. aanpassing persoonsgegevens via ons contactformulier, via security@softbrick.nl of schriftelijk naar:

Softbrick BV
De Elzenhof 7c-d
4191 PA te Geldermalsen

Melden datalek
Softbrick houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd.

Vragen
Heef u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze stellen middels ons contactformulier, via security@softbrick.nl of schriftelijk naar Softbrick BV, De Elzenhof 7c-d, 4191 PA te Geldermalsen.

Wijzigingen
Softbrick behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.